Bảng giá thay màn hình mặt kính iphone

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT
Giảm 40% giá thay, ép mặt kính iphone
 
Chỉ áp dụng đến ngày 31/10/2018
 
 
  • Giá áp dụng cho khách lẻ, đã bao gồm công, giá hiện tại chỉ còn:
Thay mặt kính iphone Giá
Thay mặt kính iPhone 4/4S 120.000đ
Thay mặt kính iPhone 5/5s 120.000đ
Thay mặt kính iPhone 5c 120.000đ
Thay mặt kính iPhone SE 130.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 150.000đ
Thay mặt kính iPhone 6 Plus 300.000đ
Thay mặt kính iPhone 6s 250.000đ
Thay mặt kính iPhone 6s Plus 350.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 350.000đ
Thay mặt kính iPhone 7 Plus 450.000đ
Thay mặt kính iPhone 8 600.000đ
Thay mặt kính iPhone 8 Plus 700.000đ
Thay mặt kính iPhone X 1.800.000đ
Thay màn hình iphone Giá
Thay màn hình iPhone 4/4S 400.000đ
Thay màn hình iPhone 5/5s 650.000đ
Thay màn hình iPhone 5c 650.000đ
Thay màn hình iPhone SE 750.000đ
Thay màn hình iPhone 6 750.000đ
Thay màn hình iPhone 6 Plus 1.250.000đ
Thay màn hình iPhone 6s 1.000.000đ
Thay màn hình iPhone 6s Plus 1.650.000đ
Thay màn hình iPhone 7 1.450.000đ
Thay màn hình iPhone 7 Plus 2.250.000đ
Thay màn hình iPhone 8 2.850.000đ
Thay màn hình iPhone 8 Plus 3.250.000đ
Thay màn hình iPhone X 7.000.000đ