Miếng dán màn hình

iPhone

iPhone 5S 16Gb Gold (Chưa Active)
Ms: iPhone 5S 16Gb Gold (Chưa Active)
Tình trạng: Hết hàng
IPhone 6 16GB VN (Chính hãng)
Ms: IPhone 6 16GB VN (Chính hãng)
Tình trạng: Hết hàng
iphone 6 64GB (Chính hãng FPT)
Ms: iphone 6 64GB (Chính hãng FPT)
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 6 Plus 16GB (Chưa Active)
Ms: iPhone 6 Plus 16GB (Chưa Active)
Tình trạng: Còn hàng
iphone 6 plus 64GB Gold
Ms: iphone 6 plus 64GB Gold
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 4S 32GB cũ (Like New 99%)
Ms: iPhone 4S 32GB cũ (Like New 99%)
Tình trạng: Hết hàng
iPhone 5S 16GB Xám Quốc tế (99%)
Ms: iPhone 5S 16GB Xám Quốc tế (99%)
Giá sỉ:
> Màu đen - 16Gb (99%) sp: 2590000
> Màu Trắng - 16Gb (99%) sp: 2690000
> Màu Vàng - 16Gb (99%) sp: 2790000
> Màu đen - 32Gb (99%) sp: 2990000
> Màu Trắng - 32Gb (99%) sp: 3090000
> Màu Vàng - 32Gb (99%) sp: 3190000
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 5 16GB Đen (Like New)
Ms: iPhone 5 16GB Đen (Like New)
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 4S 16GB (99%)
Ms: iPhone 4S 16GB (99%)
Giá sỉ:
> iPhone 4s 16GB Đen 99% sp: 1290000
> iPhone 4s 16GB Trắng 99% sp: 1390000
> 4S Đen QT (chưa active, mới 100%) sp: 2090000
> 4S Trắng QT (chưa active, mới 100%) sp: 2190000
Tình trạng: Hết hàng
iPhone 5 32GB Đen (Like New)
Ms: iPhone 5 32GB Đen (Like New)
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 5C 16GB QT
Ms: iPhone 5C 16GB QT
Giá sỉ:
> Hồng sp: 1590000
> Trắng sp: 1690000
> Xanh Lá sp: 1690000
> Vàng sp: 1690000
> Xanh Dương sp: 1790000
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 5 16GB Lock
Ms: iPhone 5 16GB Lock
Giá sỉ:
> Đen 16GB (99%) sp: 1590000
> Trắng 16GB (99%) sp: 1690000
> Trắng 32GB (99%) sp: 1890000
> Trắng 64GB (99%) sp: 1990000
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 5S 32GB Lock
Ms: iPhone 5S 32GB Lock
Tình trạng: Còn hàng
iPhone 5 32GB Trắng (Like new)
Ms: iPhone 5 32GB Trắng (Like new)
Tình trạng: Còn hàng

Ipad

iPad Mini 3 wifi 16GB
Ms: iPad Mini 3 wifi 16GB
Tình trạng: Còn hàng
iPad Air 2 Wifi 16GB (CTY)
Ms: iPad Air 2 Wifi 16GB (CTY)
Tình trạng: Còn hàng
iPad 3 16Gb - 3G + Wifi (like new)
Ms: iPad 3 16Gb - 3G + Wifi (like new)
Tình trạng: Còn hàng
iPad 4 4G 32GB (Trưng bày)
Ms: iPad 4 4G 32GB (Trưng bày)
Tình trạng: Hết hàng
iPad Air 2 Wifi 4G 64GB (CTY)
Ms: iPad Air 2 Wifi 4G 64GB (CTY)
Tình trạng: Hết hàng
iPad Air 2 4G + Wifi 16GB (like new)
Ms: iPad Air 2 4G + Wifi 16GB (like new)
Tình trạng: Còn hàng
iPad 3 32Gb - 3G + Wifi (Trưng bày)
Ms: iPad 3 32Gb - 3G + Wifi (Trưng bày)
Giá sỉ:
> ipad 3 16gb đen sp: 5390000
> ipad 3 16gb trắng sp: 5490000
> ipad 3 32 gb sp: 5790000
Tình trạng: Còn hàng
iPad Mini 1 4G 16GB (Trưng bày)
Ms: iPad Mini 1 4G 16GB (Trưng bày)
Tình trạng: Còn hàng
iPad Mini 3 wifi 4G 64GB
Ms: iPad Mini 3 wifi 4G 64GB
Tình trạng: Hết hàng
iPad Mini 3 4G+Wifi 16GB (CTY)
Ms: iPad Mini 3 4G+Wifi 16GB (CTY)
Tình trạng: Còn hàng
iPad Mini 2 4G 16GB New (Chưa Active)
Ms: iPad Mini 2 4G 16GB New (Chưa Active)
Tình trạng: Còn hàng
iPad 2 16Gb - 3G + Wifi (Trưng bày)
Ms: iPad 2 16Gb - 3G + Wifi (Trưng bày)
Giá sỉ:
> iPad 2 16GB 99%: sp: 4190000
> iPad 3 16GB 99% (màu trắng): sp: 5190000
> iPad 4 16GB 99%: sp: 5990000
Tình trạng: Hết hàng
iPad Mini 2 4G 16GB (Like New)
Ms: iPad Mini 2 4G 16GB (Like New)
Tình trạng: Còn hàng

Thay pin

Pin iPhone 4S
Ms: Pin iPhone 4S
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 5S
Ms: Pin IPhone 5S
Tình trạng: Còn hàng
Pin iPhone 5
Ms: Pin iPhone 5
Tình trạng: Sắp về
Pin iPhone 6 Zin
Ms: Pin iPhone 6 Zin
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 6s
Ms: Pin IPhone 6s
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 6 Plus
Ms: Pin IPhone 6 Plus
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 6s Plus
Ms: Pin IPhone 6s Plus
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 7
Ms: Pin IPhone 7
Tình trạng: Còn hàng
Pin IPhone 7 Plus
Ms: Pin IPhone 7 Plus
Tình trạng: Còn hàng