iPhone 5S 32GB Xám Quốc tế (99%)

iPhone 5S 32GB Xám Quốc tế (99%)

iPhone 5S 32GB Xám Quốc tế (99%)

  • Mã sản phẩm:iPhone 5S 32GB Xám Quốc tế (99%)
  • Tình trạng:Còn hàng