iPhone 5S 16GB Trắng Quốc Tế (99%)

iPhone 5S 16GB  Trắng Quốc Tế (99%)

iPhone 5S 16GB Trắng Quốc Tế (99%)

  • BrandsApple
  • Mã sản phẩm:iPhone 5S 16GB Trắng Quốc Tế (99%)
  • Tình trạng:Còn hàng