iPhone SE 16GB
iPhone 7 32GB Quốc Tế
Ép kính Cảm ứng lấy liền
iPhone X 64GB Quốc tế
iPhone 6S 16GB Lock
iPhone 6S 16GB Quốc Tế
iPhone 6s Plus 16GB Quốc Tế 99%
iPhone 7 Plus 32GB Quốc Tế

Thay màn hình iPhone 4/4s

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

450.000đ

Thay màn hình iPhone 4/4s

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

450.000đ

Thay màn hình iPhone 5

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

650.000đ

Thay màn hình iPhone 5

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

650.000đ

Thay màn hình iPhone 5C

Biểu hiện iPhone hư màn hình  §  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm ..

750.000đ

Thay màn hình iPhone 5C

Biểu hiện iPhone hư màn hình  §  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm ..

750.000đ

Thay màn hình iPhone 5S

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

700.000đ

Thay màn hình iPhone 5S

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

700.000đ

Thay màn hình iPhone 6

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

800.000đ

Thay màn hình iPhone 6

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

800.000đ

Thay màn hình iPhone 6 Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.250.000đ

Thay màn hình iPhone 6 Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.250.000đ

Thay màn hình iPhone 6s

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.000.000đ

Thay màn hình iPhone 6s

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.000.000đ

Thay màn hình iPhone 6s Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.850.000đ

Thay màn hình iPhone 6s Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.850.000đ

Thay màn hình iPhone 7

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.450.000đ

Thay màn hình iPhone 7

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

1.450.000đ

Thay màn hình iPhone 7 Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

2.500.000đ

Thay màn hình iPhone 7 Plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

2.500.000đ

Thay màn hình iPhone 8

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

4.700.000đ

Thay màn hình iPhone 8

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

4.700.000đ

Thay màn hình iPhone 8 plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

5.000.000đ

Thay màn hình iPhone 8 plus

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

5.000.000đ

Thay màn hình iPhone X

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

7.900.000đ

Thay màn hình iPhone X

Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

7.900.000đ