Sửa chữa

 • Sắp Xếp
 • Danh mục
 • Chuyên ép kính, thay pin, màn hình zin các hãng điện thoại máy tính bảng

  Ép Kính iPhone 4 - 4s

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  120.000đ

  Ép Kính iPhone 4 - 4s

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  120.000đ

  Ép Kính iPhone 5 - 5s - 5c

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  150.000đ

  Ép Kính iPhone 5 - 5s - 5c

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  150.000đ

  Ép Kính iPhone 6

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  200.000đ

  Ép Kính iPhone 6

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  200.000đ

  Ép Kính iPhone 6 Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  500.000đ

  Ép Kính iPhone 6 Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  500.000đ

  Ép Kính iPhone 6S

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  250.000đ

  Ép Kính iPhone 6S

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  250.000đ

  Ép Kính iPhone 6S Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  350.000đ

  Ép Kính iPhone 6S Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  350.000đ

  Ép Kính iPhone 7

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  450.000đ

  Ép Kính iPhone 7

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  450.000đ

  Ép Kính iPhone 7 Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  550.000đ

  Ép Kính iPhone 7 Plus

  Điện thoại có thể ép kính khi Nứt, bể mặt kính nhưng cảm ứng vẫn xài tốt. Màn hình hiể..

  550.000đ

  Pin iPhone 4S

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  120.000đ

  Pin iPhone 4S

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  120.000đ

  Pin iPhone 5 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  200.000đ

  Pin iPhone 5 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  200.000đ

  Pin IPhone 5S Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  200.000đ

  Pin IPhone 5S Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  200.000đ

  Pin IPhone 6 Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  300.000đ

  Pin IPhone 6 Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  300.000đ

  Pin iPhone 6 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  250.000đ

  Pin iPhone 6 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  250.000đ

  Pin IPhone 6s Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  250.000đ

  Pin IPhone 6s Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  250.000đ

  Pin IPhone 6s Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  350.000đ

  Pin IPhone 6s Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  350.000đ

  Pin IPhone 7 Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  450.000đ

  Pin IPhone 7 Plus Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone Thời lượng sử dụng pin không còn kéo dài như..

  450.000đ

  Pin IPhone 7 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  350.000đ

  Pin IPhone 7 Zin

  Các biểu hiện cho thấy bạn nên thay pin iPhone ·        ..

  350.000đ

  Thay màn hình iPhone 4/4s

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

  350.000đ

  Thay màn hình iPhone 4/4s

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

  350.000đ

  Thay màn hình iPhone 5

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

  550.000đ

  Thay màn hình iPhone 5

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm bản...

  550.000đ

  Thay màn hình iPhone 5C

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  §  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm ..

  500.000đ

  Thay màn hình iPhone 5C

  Biểu hiện iPhone hư màn hình  §  Màn hình iPhone nhòe, sọc ngang dọc, hiển thị mờ, âm ..

  500.000đ

  Xem thêm 10 Sửa chữa 20 271 p.sort_order ASC 2